Norges Lover

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Norges lover)
Hopp til navigering Hopp til søk
Norges lover, eller lovsamlingen som den omtales som.

Norges lover er en trykket lovsamling som inneholder alle de lover som har alminnelig praktisk betydning.

Lovsamlingen er en konsolidert ettbindsutgave i bokform, som inneholder Grunnloven og andre lover vedtatt av Stortinget. Den har også med et utvalg konvensjoner og EØS-rettsakter. Den er basert på lovene som er vedtatt av Stortinget og kunngjort i Norsk Lovtidend. Enkelte lover som redaksjonen av samlingen ikke lenger anser å ha aktuell interesse, er bare omtalt ved tittelen på loven. Grunnloven, gitt av Riksforsamlingen i 1814, er inntatt først i lovsamlingen. Deretter følger lovene i kronologisk orden, begynnende med Christian Vs Norske Lov av 1687.

Lovtekstene som finnes i lovsamlingen er konsolidert, det vil si at alle endringer er innarbeidet i teksten til den opprinnelige loven. Dette arbeidet gjøres av redaksjonen, i praksis av stiftelsen Lovdata. Norges lover og innholdet i den har ingen offisiell status, selv om de fleste benytter den teksten som der fremkommer. Den offisielle publikasjonen for kunngjøring av lover i Norge er Norsk Lovtidend, som utgis av Justis- og beredskapsdepartementet og kunngjøres på Lovdata sine nettsider. Ved henvisning til en lov eller lovbestemmelse er korrekt praksis å referere direkte til loven, ikke til lovsamlingen. Norges lover er bare et hjelpemiddel.

Utgiver

Fra og med 1687-2020-utgaven er det Stortinget som er utgiver og første utgave ble lansert 22. april 2021.

Det er stiftelsen Lovdata som sammenstiller lovene på oppdrag for Stortinget. Forlaget Fagbokforlaget står for trykking og salg på kommisjon.

Historisk

Den første utgaven av lovsamlingen Norges Lover kom i 1926, bestod av tre bind, og ble utgitt av daværende høyesterettsdommer Paul Ivar Paulsen. Fra 1931 kom den i ettbindsutgave og utgiver var Universitetet i Oslo (UiO). Senere opprettet UiO Det Juridiske Fakultets Lovsamlings Fond (Lovsamlingsfondet), som overtok utgiveransvaret.

Lovsamlingen ble lenge utgitt annethvert år, men fra og med 2007 ble den gitt ut årlig. Etter at Justisdepartementet og Lovsamlingsfondet opprettet Stiftelsen Lovdata i 1981, overtok Lovdata arbeidet med å sammenstille lovene, men Lovsamlingsfondet stod fortsatt som utgiver og både trykking og salg ble gjort gjennom Fagbokforlaget på kommisjon. Som følge av sviktende lønnsomhet besluttet styret i Lovsamlingsfondet at 2018-utgaven ville bli den siste. På dette tidspunktet hadde Lovsamlingsfondet en opptjent egenkapital på 92,9 millioner.

Etter initiativ fra nestleder i Justiskomiteen, Peter Frølich (H), iverksatte Stortinget en utredning, som viste at det var mulig å produsere en lovsamling av tilsvarende format, og at det kunne gjennomføres kostnadseffektivt med bruk av intern kompetanse i Stortingets administrasjon. I mai 2019 besluttet Stortingets presidentskap at Stortingets administrasjon skulle bekoste og forestå fortsatt utgivelse av en lovsamling annet hvert år. Stortingets første utgivelse av Norges lover kom 22. april 2021.

Se også

Eksterne lenker