Nord-Troms tingrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nord-Troms tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme, som i tillegg til dømmende virksomhet også har enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver.

Domstolen har kontorsted i tinghuset i Tromsø og de fleste rettssaker holdes her, men det settes ofte rett også andre steder i kretsen.

Rettskretsen til Nord-Troms tingrett omfatter de nordlige deler av Troms fylke og omfatter kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen, samt Svalbard.

Historisk[rediger | rediger kilde]

Tingrettene er det foreløpige resultat av en lang rettsutvikling med linjer tilbake til de gamle bygde- og byting, som fra 1600-tallet ble administrert av sorenskrivere og byfogder. Sorenskriverne og byfogdene var i starten ikke dommere, men fikk etter hvert dømmende oppgaver.

Domstolinndelingen i Troms har variert mye: Fylket var fra ca. 1600 delt mellom Senja og Tromsø sorenskriverier, som ble slått sammen i 1755. Tromsø ble kjøpstad i 1794 og skulle i følge kjøpstadrettighetene ha egen byfogd. Men først i 1838 fikk Tromsø eget byfogdembete. I 1855 ble sorenskriveriet igjen delt i Senja og Tromsø sorenskriverier. I 1917 ble Tromsø sorenskriveri delt i Malangen og Lyngen sorenskriverier. I 1985 ble Tromsø byfogdembete og Malangen sorenskriveri slått sammen til Tromsø byrett, som i 1990 ble slått sammen med Lyngen sorenskriveri under navnet Nord-Troms herredsrett. Herredsretten skiftet fra og med 2002 navn til Nord-Troms tingrett.

Underveis har det vært stadige grensereguleringer mellom de ulike domstolene. F.eks. tilhørte Målselv og Lenvik kommuner lenge Malangen sorenskriveri med kontorsted i Tromsø, mens de i dag tilhører Senja tingrett med kontorsted på Finnsnes.

Frem til 1815 bodde sorenskriverne på ulike plasser: Karlsøya, Finnkroken på Reinøya, Skittenelv og til sist på Storsteinnes i Tromsdalen (dvs. tvers over sundet for der Tinghuset i Tromsø nå er oppført). Fra 1815 har sorenskriverne hatt tilhold i Tromsø by. Byfogden har helt siden opprettelsen av embetet hatt tilhold i Tromsø by.

I byen har domstolene gjennom årene flyttet mye omkring. Fra slutten av 1960-tallet lå kontorer og rettssaler i Posthusgården i Strandgata. Som følge av en rivende byutvikling og økt saksmengde ble lokalene for små, og i 2003 flyttet domstolene inn i tinghuset i Tromsø på Fridtjof Nansens Plass.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]