Negotiorum gestio

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Negotiorum gestio er latinsk og betyr uanmodet forretningsførsel, som vil si at en person (gestor) etter eget initiativ handler på vegne av en annen (dominus), som midlertidig er forhindret fra å ivareta sine egne interesser.

Det er et rettslig begrep som innebærer at en person forvalter en annens interesser på dennes vegne uten først å ha fått godkjennelse eller anmodning om å gjøre det. Et eksempel er at en oppdager en vannlekkasje hos naboen som er på ferie, og straks bestiller rørlegger. Naboen vil da ha plikt til å betale for rørleggeren. Vilkåret er at det er snakk om en forholdsregel som en må gå ut fra at innehaveren ville ha ønsket foretatt om han hadde vært i stand til å treffe en avgjørelse selv.

Reglene om negotiorum gestio kan gi krav på erstatning og de kan frita for straff, f.eks. vil en kunne gå fri for straff for innbrudd dersom en knuser naboens vindu for å stoppe vannlekkasjen. Som straffrihetsgrunn sees prinsippet ofte på som en del av nødretten.

Negotiorum gestio stammer fra romerretten og finnes som prinsipp i de fleste vestlige land. I Norge er reglene ulovfestede.

Se også

Litteratur