Narkotikalovbrudd

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Narkotikalovbrudd, eller narkotikaforbrytelse, er en straffbar handling (kriminalitet) knyttet til stoffer juridisk definert som narkotika (dvs. illegale rusmidler). I noen sammenhenger blir lovbrudd knyttet til stoffer strafferettslig definert som doping også regnet som narkotikalovbrudd.

Narkotikalovbrudd i norsk lov

To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: Straffeloven og Legemiddelloven. I Legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.

Straffeloven

Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for "narkotikaforbrytelse" for å ulovlig tilvirke, innføre, utføre, erverve (dvs. kjøpe eller skaffe seg på annen måte), oppbevare, sende eller overdra narkotika. Paragrafens 4. ledd foreskriver tilsvarende strafferamme for "uaktsom narkotikaforbrytelse".

Videre kan "grov narkotikaforbrytelse" ifølge paragraf §162 2. ledd straffes med inntil 10 år. Gjelder det en spesielt stor mengde stoff er strafferammen på 3 til 21 års fengsel, ifølge paragrafens 3. ledd .

Legemiddelloven

Ifølge Legemiddellovens § 31 2. ledd (jf §24) kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder for ulovlig besittelse og bruk av narkotika, samt å oppgi falske opplysninger for å få tillatelse (resept) til anskaffelse, innehav og bruk av narkotikaklassifiserte stoffer på lovlig måte.

Betydningen av mengde og type stoff

I norsk lov er det ikke skilt mellom ulike typer forbudte stoff, og alt fra cannabis til heroin rammes dermed av narkotikaparagrafene. Den eneste referansen som gis til stofftyper i lovteksten er i straffelovens §162 hvor det henvist til at mengde og type stoff, i tillegg til handlingens karakter, skal avgjøre hvorvidt en narkotikaforbrytelse skal regnes som grov. Det har likevel etterhvert dannet seg en rimelig etablert rettspraksis for mengdegrensen for hvert enkelt stoff mellom de ulike straffeparagrafene og grovhetsgradene, blant annet dokumentert i skriv fra riksadvokaten:

  • Skillet mellom besittelse i legemiddelloven og oppbevaring i straffeloven går ved 1-2 brukerdoser, uavhengig stofftype.
  • Skillet mellom narkotikaforbrytelse og grov narkotikaforbrytelse i straffeloven går ved 15 gram for heroin, 50 gram for amfetamin (omtrent samme for kokain), og ved 1 kilo for cannabisprodukter. (For maksimum strafferamme ved henholdsvis 750 gram heroin, 3 kilo amfetamin og 80 kilo cannabis.)
  • Maksimumsgrensen for når politiet har mulighet til å benytte forelegg går ved 15 gram for cannabis, 50 tabletter av type Benzodiazepiner, og ved 1-2 brukerdoser for hardere stoff som heroin og amfetamin.

Se også

Eksterne lenker