Narkotikalisten

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Narkotikalisten er kortnavnet på Forskrift 1978-06-30 nr. 08: Forskrift om narkotika m.v., hjemlet i legemiddelloven. Dokumentet lister opp de psykoaktive stoffer og derivater det til enhver tid er straffbart å produsere, forhandle med, eller bruke utenom i medisinsk øyemed (les: med resept eller annen spesiell tillatelse). Disse ulovlige stoffene er med andre ord narkotika i juridisk betydning.

Statens legemiddelverk (underlagt Helse- og omsorgsdepartementet) har fullmakt til å føre opp nye stoffer på listen, og manglende kjennskap til nyoppføringer er ikke grunnlag for straffrihet. Det juridiske grunnlaget og retningslinjen for listen og Helsedirektoratets avgjørelser ligger i to FN-konvensjoner: Narkotikakonvensjonen av 1961 og Konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971.

Se også

Eksterne lenker