Namsfogd

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Namsfogd er norske statlige embeder som utfører tvangsforretninger (utleggsforretninger, fravikelser og tvangssalg). Gjeldsordningsinstituttet er også lagt til Namsfogden. De funksjonene som utføres av Namsfogden kalles den sivile rettspleien på grunnplanet og er en av politiets oppgaver, på lik linje med ordenstjeneste og etterforskning.

Namsfogden er den myndigheten som utfører namsmannsfunksjonen. I 2007 ble namsoppgavene en del av Politi- og lensmannsetaten. Namsfogdfunksjonen utføres normalt ved lensmannskontorer og politistasjoner. I Oslo utgjør imidlertid namsfogden et eget embede, eller særorgan, direkte underlagt Politidirektoratet. De fire store namsfogdembedene, Namsfogden i Oslo, Namsfogden i Bergen, Namsfogden i Trondheim og Namsfogden i Stavanger, fungerer samtidig som kompetansesentre for resten av Politi- og lensmannsetaten innen sivile gjøremål.

Namsfunksjonene ledes av den som er lokal namsmann; enten en namsfogd, lensmann eller politistasjonssjef. De som er delegert tvangsmyndighet, og dermed også namsmannskompetanse, kalles Namsfullmektiger. Namsfullmektigene har beslutningsmyndighet og gjennomføringsmyndighet innen ulike former for bruk av tvang til å sikre sivile krav. Det stilles ingen formelle krav til utdannelse, men det er (i hvert fall i de større namsfogddistriktene) vanlig at de er jurister.

Se også

Eksterne lenker