Norsk pasientskadeerstatning

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra NPE)
Hopp til navigering Hopp til søk

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE ble opprettet i 1988 som en midlertidig ordning. Ordningen ble lovfestet ved at pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003 for offentlig helsetjeneste. 1. januar 2009 ble loven utvidet til også å omfatte privat helsetjeneste.

NPE ledes av direktør Erling Bernt Breivik.

NPEs hovedoppgaver

  • Saksbehandling: å behandle erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade i forbindelse med behandling i helsevesenet. NPE utreder saken og innhenter all nødvendig dokumentasjon. NPE behandler også saker som gjelder skader ved bruk av legemiddel, på vegne av Legemiddelforsikringen. Saksbehandlingen er gratis.
  • Pasientsikkerhet: å bidra med statistiske data til helsesektorens arbeid med kvalitetsforbedring og skadeforebyggelse.
  • Informasjon: å informere om pasientskadeordningen til pasienter, helsevesen og allmennheten.

NPEs vedtak kan påklages til Pasientskadenemnda.

Nøkkeltall I 2010 mottok NPE 4352 krav og utbetalte 818 millioner kroner i erstatning.

Eksterne lenker