ND-program

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ND-program (eller ND-ordningen) står for narkotikaprogram med domstolskontroll og er en landsdekkende straffereaksjon innført fra 2016. Ordningen innebærer straffegjennomføring i frihet og er et alternativ til soning i fengsel.

Formålet med ND-programmet er å være et alternativ til ubetinget fengsel for personer som ønsker å gjøre en innsats for å bryte et negativt handlingsmønster.

ND er et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet knyttet til rusavhengigheten. Det kan være kriminalitet begått i ruspåvirkning, eller for å finansiere rus.

Den som dømmes må være motivert og ønske å gjøre en innsats for å bli rusfri og gjøre endringer i livet. Dom på ND krever samtykke fra den som skal dømmes og at kriminalomsorgen har utarbeidet personundersøkelse i forkant av dom.. Det er påtalemyndighetene som må be kriminalomsorgen om å utarbeide personundersøkelse.

ND blir satt som særvilkår for en betinget dom. Det blir gitt en prøvetid på mellom 2 og 5 år, som setter rammene for tiden ND-programmet skal vare. Domstolene fører kontroll med domfelte under straffegjennomføringen.

Ved lovendring i 2016 ble Straffeloven (2005) § 38 endret slik at ordningen, som kalles ND-ordningen, ble gjort permanent.

Se også

Eksterne lenker