Næringsvirksomhet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Industribedrifter er en viktig funksjon i et moderne næringsliv.

Næringsvirksomhet er etablering, utvikling og drift av en virksomhet (organisasjon) også kalt bedrift, firma, foretak eller selskap som bruker ressurser for å frembringe et økonomisk resultat. Virksomheten kan være basert på utvinning eller bruk av naturressurser, på produksjon, handel, håndverk eller andre produkter eller tjenester. Mange virksomheter driver i tradisjonelle bransjer med produkter og tjenester som dekker daglige behov hos vanlige forbrukere, mens andre utvikler produkter eller forretningskonsept som er nisjepregede eller oppdragsbaserte. All forretningsmessig virksomhet er avhengig av akseptable driftsbetingelser og næringsmiljø.

Felles for de fleste virksomheter er at de orienterer seg mot produkter eller tjenester som er attraktive for kunder og potensielle kunder og ofte konkurrerer intensivt for å øke eller opprettholde markedsandeler. Virksomheten krever økonomiske ressurser, organisering, kompetanse, kvalifikasjoner og tidshorisont sett i forhold til målene for virksomheten. Formelle, juridiske krav til måten næringsvirksomheten drives på fremgår av lover, forskrifter og bestemmelser om firma, selskapsform, regnskap og arbeidsmiljø.

Formelt ledes alle virksomheter i det daglige av en daglig leder som kan ha tittel av administrerende direktør, disponent, daglig leder mv.

Noen sektorer i næringslivet er sterkt preget av myter, noe som ikke minst gjelder varehandelen og i håndverksbedrifter. Lokale faktorer kan ha stor betydning for en virksomhet. Fysisk flytting av en butikk 50 eller 100 meter kan øke eller redusere omsetningen vesentlig. Spesielle utsagn forutsettes å romme en sannhet, som "den enes død er den andres brød", noe som gjeder spesielt i områder med lite bosetting eller i spesielle bransjer. Myter og ordtak kan romme noen sannheter, men er lite egnet til forståelige beskrivelser. Med dagens utviklingstendenser innen transport, databehandling og markedsføring kan også noe snus, som utsagnet "den enes brød er den den andres død."

Næringsvirksomheten i verden er i en hurtig utvikling som fører til store forandringer. Teknikk som maskiner og databehandling gir radikalt nye praktiske betingelser på nesten alle områder, ikke minst i næringslivet. Den industrielle revolusjonen er et tilbakelagt stadium, men nå er verden i en teknologisk revolusjon som hurtig endrer faktorer som infrastruktur og selskapsrelasjoner. Markedsføring er en kritisk faktor for mange bedrifter, og i industrisektoren er varemesser av stor betydning.

Se også

Eksterne lenker