Motstridsprinsipper

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Motstridsprinsipper er et sett med regler som kommer til anvendelse når man møter rettsregler som strider mot hverandre.

Fra tid til annen kan man møte på flere rettsregler som sier noe om det samme forhold og dermed virker å stride mot hverandre. For å finne ut hvilken rettsregel som skal representere gjeldende rett, bruker man prinsippene for motstrid.

Følgende regler gjelder ved motstrid mellom rettsregler:

  • Lex superior - Grunnlov går foran lov som igjen går foran forskrift.
  • Lex posterior - Nyere lov går foran gammel lov.
  • Lex specialis - En lov som regulerer et spesielt tilfelle går foran en generell lov.

Se også

Litteratur

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle: "Rett, samfunn og demokrati" (1. utg 2007, 5. opplag 2014) ISBN 978-82-05-31041-4
  • Torstein Eckhoff: Rettskildelære (1. utg 1971, 5. utg 2001) ISBN 82-518-3988-2