Markedsføringsloven

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Mfl.)
Hopp til navigering Hopp til søk

Markedsføringsloven (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.) er en norsk lov som setter rammer for næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår, både av hensyn til andre næringsdrivende og av hensyn til forbrukerne.

Forbrukertilsynet er tilsynsmyndighet og kan forelegge saker til Markedsrådet til avgjørelse, se lovens kapittel 7.

Loven forbyr kjønnsdiskriminerende reklame (§ 2), urimelig handelspraksis (§§ 6-9), den pålegger prismerking (§ 10), begrenser adgangen til markedsføring ved direkteadressert post, sms og telefon (kapittel 3) og forbyr urimelige avtalevilkår (§ 22). For markedsføring rettet mot barn kreves særlig aktsomhet (kapittel 4). Det er også forbudt å opptre i strid med god forretningsskikk (§ 26) eller å etterlikne andres produkter på en urimelig måte (§ 30).

Se også

Historisk

Markedsføringsloven av 2009 avløste Markedsføringsloven av 1972.

Eksterne lenker