Menneskerettighetserklæringen

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

De forente nasjoners tredje generalforsamling vedtok den 10. desember 1948 Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme.

Sovjetunionens og Polens delegerte protesterte mot det de hevdet var erklæringens utpreget borgerlige ånd: «Det er de eiendomsløse klassers krav på beskyttelse for sine økonomiske vitale krav som er viktige, ikke slike formelle rettigheter som likhet for loven osv.»

Menneskerettighetserklæringen er oversatt til omkring 330 språk pr. 2004.

Erklæringen er ikke juridisk bindende. Det er derimot (ved ratifisering) FNs syv internasjonale menneskerettighetsavtaler, som bygger på erklæringen:

  • ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (21. desember 1965)
  • ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights (16. desember 1966)
  • ICESCR FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter|International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (16. desember 1966)
  • CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (18. desember 1979)
  • CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (10. desember 1984)
  • CRC Convention on the Rights of the Child (20. november 1989)
  • ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (18. desember 1990)

Eksterne lenker