Menneskerettighetsdagen

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Menneskerettighetsdagen er en internasjonal merkedag, som har til hensikt å sette fokus på menneskerettigheter, og markeres hvert år den 10. desember.

Menneskerettsdagen oppstod ved at generalforsamlingen i FN vedtok en verdenserklæring for menneskerettigheter (Menneskerettighetserklæringen) den 10. desember 1948. Ved å markere denne dagen vil verden hvert år få en påminnelse om menneskerettigheter og en oppfordring til å stå opp for andres rettigheter.

Menneskerettserklæringen er i utgangspunktet ikke juridisk bindende, men flere har påpekt at tilføyelsen som ble gjort i Norges Grunnlov § 92 i 2014, har gitt erklæringen grunnlovs rang. FNs syv internasjonale menneskerettighetsavtaler er imidlertid juridisk bindende (ved ratifisering), og de bygger på erklæringen.

I Norge finner vi en direkte henvisning til menneskerettighetene i Grunnloven § 92, som sier at "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.". Også grunnlovsparagrafene §§ 93-113 handler om grunnleggende menneskerettigheter. I tillegg er Norge forpliktet gjennom Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK), som Norge har inkorporert i Norsk lov gjennom Menneskerettsloven.

Bakgrunn

Bakgrunnen for Menneskerettserklæringen var de grusomme overgrepene mot sivilbefolkningen og Hitlers folkemord mot jøder og andre minoriteter under andre verdenskrig. Da FN ble opprettet ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen. Arbeidet med verdenserklæringen begynte allerede i 1946.

Du finner mer informasjon og dokumenter om vedtakelsen av Menneskerettserklæringen her (FNs nettside).

Se også

Eksterne lenker