Lekdommer

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Meddommer)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lekdommer (legdommer) eller meddommer er en dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer, men opptrer sammen med fagdommer ved hovedforhandlinger, som oftest straffesaker, som kommer opp for tingretten eller lagmannsretten innen det som omtales som meddomsrett.

I straffesaker for tingretten oppnevnes det to lekdommere som sammen med en fagdommer og to lekdommere skal avgjøre skyld- og straffespørsmålet. I unntakstilfeller ved særlig omfattende saker kan tingretten settes med to fagdommere og tre lekdommere.

Dersom dommen ankes til lagmannsretten kan straffesakene settes opp for tre fagdommere med en lagrette (jury) bestående av ti lekdommere. Eventuelt kan saken bli en meddomsrett sammensatt av tre fagdommere og fire lekdommere. I noen tilfelles går saken for tre juridiske dommere uten innspill fra lekdommere.

Bruk av lekfolk i den dømmende myndighet er tuftet i ønsket om å forhindre at embetsmenn får for stor makt og etter prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn.

For å kunne velges som lekdommer må man blant annet være mellom 21 og 70 år, være valgbar til kommunestyret , samt snakke og forstå norsk. Det stilles også krav til lekdommernes lovlydighet. Enkelte yreksgrupper er også utelukket, blant annet Stortingets representanter, advokater og ansatte i politi og domstol. Lekdommerene velges av kommunestyret i den enkelte kommune for en periode av fire år. Til hver enkelt sak trekkes det nødvendige antall lekdommere, samt varaer, blant de som er valgt av kommunene i den rettskretsen som retten dekker.

Se også

Eksterne lenker