Markedsøkonomi

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk system der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder, ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.

Privat sektor er eier av bedriftene, som konkurrerer om å levere de varer og tjenester forbrukerne vil ha (etterspør). Myndigheten] griper sjelden direkte inn for å påvirke markedsutviklingen i en bestemt retning. Markedsøkonomi blir ofte asossiert med liberalistiske eller kapitalistiske stater.

Markedsøkonomi er det "motsatte" av planøkonomi. Ingen av disse organiseringsformene eksisterer imidlertid i ren form i noe samfunn. Staten vil normalt forsøke å regulere de største utslagene av konjunktursvingninger ved lovgivning og skatter for at økonomien skal holde seg stabil og forutsigbar på lang sikt.

Se også

Litteratur

  • Amdam, Gran, Hansen, Songer: "Markedsøkonomienes utvikling", 2. utgave 2005 - ISBN 82-450-0238-0