Markaloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Markaloven (Lov 2009-06-05-35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) er en norsk lov som trådte i kraft 1. september 2009. Loven har til formål å:

«fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.»

Markaloven omfatter således ikke skogbruket i Marka, som fortsatt reguleres av Forskrift om skogsdrift, Oslo mv. under skogloven.

Markaloven angir «markagrensen», som fremgår av Miljøverndepartementets digitale kart datert 2. april 2009. Virkeområdet for loven er ca. 1700 km².

Markaloven:

  • slår fast at bygge- og anleggstiltak i utgangspunktet er forbudt i Marka, med unntak av landbrukstiltak.
  • påpeker at anlegging av større stier og løyper krever tillatelse fra kommunen.
  • angir begrensninger for motorisert ferdsel
  • gir hjemmel til særskilt vern av friluftsområder
  • gir miljøverndepartementet anledning til å oppnevne et råd for markasaker (Markaråd).

Miljøverndepartementet er øverste forvaltningsmyndighet etter denne lov.

Det er foreløpig ikke utarbeidet forskrifter for denne loven.

Eksterne lenker