Magnus Matningsdal

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Magnus Arvid Matningsdal (født 29. september 1951 i Hå i Rogaland) er dommer i Norges Høyesterett.

Han ble uteksaminert cand. jur. fra Det juridiske fakultet i Bergen høsten 1976. Han ble lic. jur. i 1982 på avhandlingen Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse og dr. juris i 1986 på avhandlingen Inndragning.

Han var professor ved Universitetet i Bergen fra 1987 til 1989 og deretter professor II frem til 1997. Han var dommer ved Jæren sorenskriverembete fra 1989 til 1996 og førstelagmann i Gulating lagmannsrett fra 1996 til 1997. Ved fakultetet i Bergen har han innehatt flere verv, og han driver i dag undervisning i strafferett og straffeprosess.

Matningsdal tiltrådte som dommer i Høyesterett 11. august 1997, og tok første dissens allerede få dager senere. Siden den tid har han fremstått som en av de strengeste dommerne i Høyesterett i straffeutmålingssaker, ref. Jostein Bakke, PEL-bladet 1-07, s.10-13: Hvor strengt skal vi straffe? Hvilken politikk vinner frem i Høyesterett.

Forfatterskap[rediger | rediger kilde]

Han har også et betydelig forfatterskap, hovedsakelig innen strafferett og straffeprosess. Blant disse er en videreføring av Johs. Andenæs' standardverk innen strafferett, Alminnelig strafferett (sammen med Georg Fredrik Rieber-Mohn). Han er også medredaktør og bidragsyter til Straffelovkommentaren, et trebindsverk med omfattende kommentarer til samtlige bestemmelser i straffeloven.

Som medlem av Straffelovkommisjonen (som har utbarbeidet forslag til ny straffelov) var han med på å legge frem utredningene NOU 1989:11 Straffansvar for foretak og NOU 1992:23 Ny straffelov – alminnelige bestemmelser. Han var også medlem av Inndragningsutvalget som la frem utredningen NOU 1996:21 Mer effektiv inndragning av vinning.

Fritz Moen saken[rediger | rediger kilde]

I Moen-saken anmeldte privatetterforsker Tore Sandberg de tre høyesterettsdommerne Matningsdal, Karin Maria Bruzelius og Eilert Stang Lund i 2006. Sandberg anmeldte dommerne for å få vurdert om de tre hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten da de vurderte gjennopptakelsesbegjæringen av sakene mot Fritz Moen. En enstemmig kontrollkomité på Stortinget bestemte den 5. februar 2008 å åpne sak for å vurdere om de tre høyesterettsdommerne skulle stilles for riksrett i etterkant av justismordet. Den 8. mai samme år besluttet et flertall i komiteen at det ikke var grunnlag for å gå til riksrettssak.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]