Målloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Målloven (også kalt målbruksloven) regulerer bruken av bokmål og nynorsk i staten.

Loven og forskriftene til loven har rettledninger om likestilling mellom bokmål og nynorsk i alle statlige organer, fylkerskommuner og kommuner, bruken av nynorsk og bokmål i statsorganer, retten for kommunene og fylkeskommunene til å kreve skriv fra statsorgan på bokmål eller nynorsk og veiledning om de rettene privatpersoner og private instanser har til å få brev, eksamensoppgaver, skjemaer osv. fra statsorgan på sin egen målform.

Kultur- og kirkedepartementet administrerer loven, fører tilsyn med målbruken i departementene og følger opp klagesaker. Språkrådet fører tilsyn med statsorgan under departementsnivå, informerer om loven og følger opp klagesaker.

Loven har ikke forskrifter om sanksjoner ved grove brudd på reglene. Både det tidligere Norsk språkråd og det nåværende Språkrådet har pekt på at det er behov for sanksjoner.

Lovet trådte i kraft den 1. januar 1981 og avløste Lov om målbruk i statstenesta fra 1930.

Eksterne lenker