Lovstridig

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

At en handling en forskrift en avtalebestemmelse eller et åndsverk er lovstridig betyr at det ikke er i overensstemmelse med lov eller høyerestående forskrift eller direktiv. For at en handling skal være straffbar må den i tillegg til å være lovstridig også rammes direkte av et straffebud. Grunnloven er overordnet andre lover og forskrifter. I teorien skal lover, forskrifter og praksis som strider mot Grunnloven vike som grunnlovsstridige. I praksis er det ikke så enkelt. Eksempelvis ble landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig basert på grunnlovsstridige provisoriske anordninger. Flere bestemmelser som er adoptert fra EU-rettens inkvisisjonsprinsipp strider mot Grunnlovens forbud mot Huusinkvisisjoner (inspeksjoner) og når det gjelder frihetsberøvelse utviklet det seg en grunnlovsstridig praksis i det psykiske helsevernet gjennom siste halvdel av 1900-tallet.

Forfatningsstridig betyr at noe er i strid med konstitusjonen, grunnlovsstridig betyr at noe er i strid med Norges Grunnlov mens lovstridig i snever forstand betyr uoverensstemmelse med formell lov. Dersom noe er i strid med en forskrift, sier vi at det er ikke forskriftsmessig.