Lovgivervilje

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Med lovgivervilje menes den vilje som ligger bak en lovtekst.

En lovtekst er ofte skrevet på en måte som gjør at den skal gjelde generelt. Altså er den utformet for å gjelde i mange og lignende tilfeller. Det gjør at lovteksten ikke alltid er like tydelig når man skal vurdere om den gjelder i et bestemt enkelttilfelle og det blir da nødvendig å undersøke og tolke for å klargjøre om en lovtekst kommer til anvendelse i dette konkrete tilfellet.

Når man skal tolke en lovtekst er det vanlig å søke etter rettskilder som kan belyse hva de som jobbet frem lovteksten (konsipistene ønsket å lovregulere. En viktig rettskilde når man skal finne meningsinnholdet i en lovtekst er lovtekstens forarbeider. Der kan man se hva de som utformet lovteksten diskuterte og kom frem til og dermed kan man i større grad se hva lovgiverviljen var.

Domstolene og andre rettsanvendere legger som oftest stor vekt på hva som hva lovgiverviljen når de skal avgjøre et rettsspørsmål.

Se også

Litteratur

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle: "Rett, samfunn og demokrati" (1. utg 2007, 5. opplag 2014) ISBN 978-82-05-31041-4