Lovens virkeområde

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lovens virkeområde er en tekst som står i innledningen til de fleste norske lover og søker å sette grenser for når og hvordan loven skal gjelde.

Som eksempel kan vi se hva som står i Helsepersonelloven § 2. Lovens virkeområde:
"Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.
Kongen gir forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.
I den utstrekning Kongen bestemmer i forskrift, gjelder loven for personer på norske skip i utenriksfart, i norske sivile luftfartøyer i internasjonal trafikk, på installasjoner og fartøy i arbeid på norsk kontinentalsokkel og på norsk redningsansvarsområde."

Her ser vi altså at Helsepersonellovens virkeområde presiserer hvem loven gjelder og hvor den gjelder.

Se også

Eksterne lenker