Lovens formål

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lovens virkeområde er en tekst som står i innledningen til de fleste norske lover og søker å beskrive hva man ønsker å oppnå med den aktuelle loven.

Som eksempel kan vi se hva som står i Helsepersonelloven § 1. Lovens formål:
"Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten."

Her ser vi altså at meningen med Helsepersonellovens er å bidra til bedre kvalitet og sikkerhet for pasienter som benytter seg av helse- og omsorgstjenester.

Når man skal finne svar på et rettsspørsmål og skal tolke en lov, er det viktig å vite om loven er en relevant rettskilde og beskrivelsen av lovens formål er da svært viktig å klarlegge. Ofte kommer lovens formål frem i innledningen til loven som en egen paragraf, men noen ganger må man se til lovens forarbeider for å se nærmere detaljer.

Dersom det er uklart om lovens formål gjelder et bestemt tilfelle, og dette ikke kommer tydelig frem i loven eller forarbeidene, kan en domstol trekke slutninger på grunnlag av det formål man antar at lovgiver har hatt, eller på grunnlag av hva dommeren selv mener.

Se også

Eksterne lenker