Lovdata Pro

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lovdata Pro er Lovdata sin betalingstjeneste for tilgang til rettsavgjørelser og andre rettskilder.

Gjennom å abonnere på Lovdata Pro får man tilgang til å søke i flere hundre tusen rettsavgjørelser. Når man har kjøpt abonnement og opprettet en bruker, kan man bl.a. sette opp varslinger, slik at man blir varslet om nye regler eller avgjørelser relatert til et bestemt rettsområde. Man kan også skrive private notater til lover, forskrifter, enkeltparagrafer og rettsavgjørelser.

Lovdata Pro er et nødvendig arbeidsverktøy for jurister, advokater og studenter. Mange høyskoler og universiteter har avtale med Lovdata som gir studentene fri tilgang til Lovdata Pro og alt studentene må gjøre er å registrere seg for å få studenttilgang (ekstern lenke). Alle andre må betale for tilgangen og selv om Lovdata ikke oppgir pris på sine nettsider, er den rundt kr 12.000 pr. år.

Lovdata har monopol i Norge på å tilby tilgang til en søkbar database over rettsavgjørelser. Enkelte andre rettskilder, som en del forarbeider (NOU'er etc.), må man ha abonnement på Lovdata Pro for å få tilgang til, da Stortinget bare har digitalisert NOUer fra 1994 og fremover.

Kritikk av tilgangen til rettsavgjørelser

Det at en lovtekst er generell og skal passe i mange ulike, men lignende tilfeller, gjør at det ofte er behov for tilgang til tidligere rettsavgjørelser for å forstå meningsinnholdet av lover og regler. Det er meningsinnholdet som sier hvilke rettigheter og plikter man er bundet av og uten innsikt i hvordan domstolene har tolket loven, kan det være vanskelig å forstå egen rettsstilling. Innsikt i ulovfestet rett, som sedvane, krever også tilgang til rettsavgjørelser for å forstå rettsvirkningene.

Årsaken til at rettsavgjørelser ikke publiseres offentlig oppgis av Domstoladministrasjonen å være beskyttelse av den enkeltes rett til privatliv, da avgjørelsene inneholder informasjon om partene (navn knyttes til konkrete ugjerninger etc.). Det er særlig i saker med mindreårige og straffesaker Domstoladministrasjonen mener den enkeltes rett til privatliv må beskyttes ved ikke å publisere rettsavgjørelser. Domstoladministrasjonen mener derfor at Offentleglova ikke kommer til anvendelse når det gjelder rettsavgjørelser. Domstoladministrasjonen har ingen planer om å legge ressurser i å anonymisere rettsavgjørelser eller publisere dem offentlig.

Det at rettsavgjørelser ikke er offentlig tilgjengelig, men lukket bak en betalingsløsning (Lovdata Pro), er til hinder for at folk flest skal få innsikt i egen rettsstilling. Noen går så langt som å hevde at dette er et demokratisk problem, som ikke er verdig en rettsstat og at det går utover rettssikkerheten til borgerne. På den annen side er det flere jurister som hevder at tilgang til rettsavgjørelser ville skapt nye utfordringer, da det juridiske språket som brukes av domstolene krever juridisk innsikt for å forstå og derfor ikke egner som for allmenn tilgang.

Noen mener også at retten til privatliv ikke kan brukes som argument for ikke å publisere rettsavgjørelser for offentligheten, for selv om alle har rett til privatliv, kan ikke denne retten gå på bekostning av det store flertallets rett til innsikt i egen rettsstilling.

Annen kritikk går på at det er uheldig at noen har monopol, da det hindrer konkurranse og ofte kan føre til dårligere tjenester og høye priser.

Se også

Eksterne lenker