Lovdata

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lovdata (Stiftelsen Lovdata) er en privat stiftelse som har til formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Stiftelsen ble stiftet 1. juli 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Lovdata er ikke en ideel stiftelse, men driver kommersiell næringsvirksomhet, hvor de bl.a. selger abonnement som gir tilgang til offentlig og bearbeidet informasjon, som rettsavgjørelser. I praksis har Lovdata monopol på den vesentligste del av virksomheten de driver. Lovdata drifter rundt 200 informasjonsdatabaser og har 26 fast ansatte pr. 31.12.2016.

Lovdatas oppgir at deres drift skal være selvfinansierende og de mottar derfor ikke direkte økonomisk støtte fra det offentlige, men er likevel indirekte finansiert av det offentlige ved at staten er deres største kunde. Lovdata får bl.a. betalt av det offentlige for å drifte og vedlikeholde hele det norske regelverket, som Norges lover og Utenriksdepartementets traktatregister.

Lovdata.no er et av Norges mest besøkte nettsteder. Nettstedet er to-delt, hvor den ene delen er åpent tilgjengelig for allmennheten (bl.a. Norges lover, sentrale og lokale forskrifter), mens den andre delen (Lovdata Pro) er en betalingstjeneste som bl.a. gir tilgang til rettsavgjørelser fra Høyesterett, Lagmannsrettene, tingrettene og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Lovdata utgir også tidsskriftene EuroRett og Lov&Data. EuroRett inneholder informasjon om den juridiske utviklingen i Europa. Lov&Data er Nordens ledende publikasjon innen rettsinformatikk. I tillegg tilbyr Lovdata abonnement på de elektroniske tidsskriftene Norsk Retstidende og Lovdata Flaggsaker.

Nøkkeltall[rediger | rediger kilde]

2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 39.978.000 36.942.000 33.391.000 31.500.000
Lønnskostnader 24.228.000 23.418.000 22.803.000 20.577.000
Andre driftskostnader 10.469.000 10.136.000 8.758.000 9.504.000
Driftsresultat 4.807.000 3.020.000 1.457.000 828.000
Resultat før skatt 5.488.000 3.440.000 2.676.000 1.634.000
Eiendeler[1] 41.275.000 36.805.000 34.554.000 32.128.000
Egenkapitalandel i % 85,8 86,3 85,2 85,8
Resultat av driften i % 12,0 8,2 4,4 2,6
  1. Eiendelene består hovedsaklig av kassebeholdning (bankinnskudd), varige driftsmidler og et sikringsfond på kr 20.000.000. Sikringsfondet er ment å brukes i tilfelle Lovdata mister monopolet og får konkurranse.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]