Lovavdelingen

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lovavdelingen er en avdeling i Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for teknisk kvalitet i lovverket samt å gi juridiske råd til regjeringen og departementene. Alle lovforslag, med unntak av skattelovforslag, blir forelagt Lovavdelingen for lovteknisk gjennomgåelse.

Lovavdelingen ledes av en ekspedisjonssjef, som er embetsmann. Avdelingen er delt i tre enheter:

Enhet for privatrett
Denne enheten har ansvar for Kontraktsrett, Erstatningsrett, forsikringsrett, tingsrett, panterett, konkursrett, inkasso, tvangsfullbyrding, arverett, familierett, umyndige, selskapsrett, stiftelser, interlegal rett, internasjonal sivilprosess og deler av transportretten.
Enhet for offentlig rett
Denne enheten har ansvar for statsrett, alminnelig forvaltningsrett, ekspropriasjon og generelle lovgivningsspørsmål, samt – i samarbeid med Utenriksdepartementetfolkerett, europarett og internasjonale menneskerettigheter.
Enhet for strafferett og prosess
Denne enheten har ansvar for strafferett, norsk og internasjonal straffeprosess, sivilprosess, menneskerettighetsspørsmål i strafferett og prosess, personvernlovgivningen og nordisk lovsamarbeid.

Se også

Eksterne lenker