Livsforsikring

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Livsforsikring er en forsikringsavtale som sikrer utbetaling av en sum eller løpende ytelse til den/de begunstigede når forsikringstager dør.

Vanligvis er det gjerne etterlatte etter avdøde, som barn og ektefelle/samboer, som er begunstiget og dermed får utbetalt en forsikringssum iht. den forsikringsavtalen avdøde hadde med sitt forsikringsselskap.

En livsforsikring tegnes med et forsikringsselskap og kan bidra til å gi de etterlatte økonomisk trygghet, som å beholde boligen, dekke tapt inntekt og opprettholde livsstilen.

Ifølge en EU-dom fra 1. mars 2011 er det fra 21. desember 2012 ikke lenger tillatt for forsikringsselskapene å ha ulike priser (premier) basert på kjønn, selv om det statistisk fortsatt er slik at f.eks. kvinner lever lenger enn menn.

Se også