Likviditet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Likviditet betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kjøpe. God likviditet betyr at du har høy evne til å kjøpe. Kommer av uttrykket markedslikviditet.

Når det bare refereres til likviditetsgraden, menes det grad 1 som er den mest brukte av de fire. Svakheten med nøkkeltallene er at bindingstiden og omløpshastigheten for de ulike eiendels- og gjeldspostene ikke reflekteres. Det er lett å vise at en bedrift kan ha lav likviditetsgrad, men god likviditet. Vi kan derfor ikke si noe generelt om ønskelig nivå på likviditetsgradbrøken. Empiri viser imidlertid at for mange konkursbedrifter er dette et av de nøkkeltallene som forverrer seg i tiden før konkurs.

Ved regnskapsanalyse benyttes det som regel fire måter å beregne likviditetsgraden på;

Likviditetsgrad 1: forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller.
Formelen for Likviditetsgrad 1 er Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 200%. Omløpsmidler inkluderer Varelager, fordringer, investeringer og kontantbeholdning.

Likviditetsgrad 2: måler, som likviditetsgrad 1 forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen her er at varelageret, som regnes som de minst likvide omløpsmidlene er trukket fra.
Formelen for Likviditetsgrad 2 er (Omløpsmidler-Varelager)/Kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 bør være større enn 100%.

Likviditetsgrad 3: forteller noe om forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende.
Formelen for Likviditetsgrad 3 er (Kassebeholdning+Bankinnskudd)/Kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 3 bør være større en 33%.

Likviditetsgrad 4: måler kontantgraden. Likviditetsgrad 4 er Kontantbeholdning/Kortsiktig gjeld.

Se også