Legemsbeskadigelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Legemsbeskadigelse var et begrep i den gamle Straffeloven 1902 som beskrev en type skade som en person påførte en annen og hva som var strafferammen.

Legemsbeskadigelse var regulert i Straffeloven 1902 § 229 og beskriver en forbrytelse som er mer alvorlig enn legemsfornærmelse, da handlingen forutsetter at gjerningsmannen forsettlig har påført fornærmede skade av et visst omfang.

Strafferammen for legemsbeskadigelse var inntil 6 års fengsel, men ved betydelig skade var forholdet å regne som grov legemsbeskadigelse og det gav en fengselstraff på minst 3 år og inntil 15 år. I særlige tilfeller der fornærmede avgår ved døden kunne det idømmes fengsel med inntil 21 år (§ 231).

Se også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]