Legemsbeskadigelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Legemsbeskadigelse var et begrep i den gamle Straffeloven av 1902 som beskrev en type skade som en person påførte en annen og hva som var strafferammen. I den nye Straffeloven av 2005 er begrepet erstattet med grov kroppsskade.

Legemsbeskadigelse var regulert i Straffeloven (1902) § 229 og beskriver en forbrytelse som er mer alvorlig enn legemsfornærmelse, da handlingen forutsetter at gjerningsmannen forsettlig har påført fornærmede skade av et visst omfang.

Strafferammen for legemsbeskadigelse var inntil 6 års fengsel, men ved betydelig skade var forholdet å regne som grov legemsbeskadigelse og det gav en fengselstraff på minst 3 år og inntil 15 år. I særlige tilfeller der fornærmede avgår ved døden kunne det idømmes fengsel med inntil 21 år, jf. Straffeloven (1902) § 231.

Se også

Eksterne lenker