Ledelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide. Lederen har normalt det øverste ansvaret i en virksomhet.

En skiller mellom operativ (daglig) ledelse og formell ledelse (d.v.s juridisk ledelse). I en bedrift vil en operativ ledelse være «daglig leder», mens formell juridisk leder eller ansvarlig vil være «styreleder». Ledelse vil si å lede en virksomhet eller organisasjon etter de mål som er satt av virksomhetens/organisasjonens øverste organ.

Type ledelse kan sies å være situasjonsbetinget. En skiller mellom autoritær - inkluderende/delegerende og teamledelse. Situasjonen avgjør type ledelse som velges. Innen operativ ledelse vil, i en gitt situasjon, autoritær ledelse være å foretrekke (militære o.l). Denne type ledelse stiller store krav til faglig dyktighet, praktisk trening og lederegenskaper.

Det finnes endel sentrale teorier om ledelse som for eksempel: Fiedlers samspillsteori (contingency), Bales skille mellom sosioemosjonell og taskledelse, great person theory, ledelse som transformasjon og transaksjon.

Se også