Landssvikrettergangsloven (Opphevet)

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om rettergang i landssviksaker (Landssvikrettergangsloven) var en norsk lov vedtatt 21. februar 1947. Den avløste provisorisk anordning av 16. februar 1945 og gav hjemmel for en forenklet prosess i det norske landssvikoppgjøret.

Loven ble opphevet 1. januar 1986 i forbindelse med ikraftsettingen av Straffeprosessloven av 22. mai 1981.

Se også

Eksterne lenker