Kvalifisert flertall

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kvalifisert flertall oppnås i en forsamling dersom en på forhånd tallfestet majoritet i en forsamling stemmer for noe quorum. Det kvalifiserte flertallet er vanligvis 2/3 hvis ikke annet er spesifisert, men kan også være 3/4 eller 9/10.

Dersom det nødvendige flertallet bare er mer enn 50 % av de avgitte stemmene kalles dette alminnelig flertall.

Aksjeloven angir kvalifisert flertall som minst 90 % av aksjekapital som er representert på generalforsamlingen, jf. Aksjeloven § 5-19.

I Norge er det krav til kvalifisert flertall på 2/3 ved grunnlovsendringer, jf. Grunnloven § 121. Ved suverenitetsavståelse kreves 3/4 flertall samt at 2/3 av stortingsrepresentantene er til stede, jf. Grunnloven § 115.

Kvalifisert flertall kreves gjerne i saker som er av stor betydning for en organisasjon, f.eks. endringer i vedtekter eller utvidelse eller nedleggelse av en organisasjon. Avholdende eller blanke stemmer telles normalt ikke, hvis ikke annet er angitt i organisasjonens vedtekter.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker