Kronvitne

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kronvitne er betegnelsen på det viktigste vitnet i en rettsak, men et kronvitne beskriver også en person som påtalemyndigheten har lovet straffrihet mot at han lar seg bruke som vitne mot sine medskyldige.

I norsk straffeprosess er det ikke regler for å gi straffrihet for noen som vitner mot sine medskyldige, men det skjer at anklagemyndigheten krever lavere straff enn de ellers ville gjort. Dette behøver imidlertid ikke domstolene å ta hensyn til og i praksis blir det derfor et tomt løfte.

Opprinnelsen til betegnelsen kronvitne kommer fra England, hvor det etter rettspraksis kan gis straffrihet hvis man vitner mot andre medskyldige. I England brukes begrepet Queen's evidence (evt. King's evidence) og i USA State's evidence.

Bruk av kronvitne kan hjelpe anklagemyndigheten å få frem viktig bevismateriale, ved at kriminelle vitner mot hverandre og dermed kan det bli lettere å få dømt kriminelle.

Se også