Kredittverdighet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kredittverdighet er en persons, bedrifts, eller til og med et lands evne til å betjene sin gjeld. For å beskrive obligasjoners kredittverdighet deles disse inn i kredittverdighetsklasser av ratingbyråer som Moodys, Fitch og Standard & Poors. Klassene betegnes ofte i en skala fra AAA til D, der AAA viser til størst betalingsdyktighet.

Ratingene til f.eks Standard & Poor's kategoriseres fra AAA som beste score, til C eller D som dårligste score. I 2011 falt Hellas ned på score CC, det nest laveste nivået. Land med score "R" er underlagt administrative oppfølging og faller i praksis under "D"-nivået. Den 6.august 2011 ble USA nedgradert fra AAA til AA+, mens Kina på samme tidspunkt har scoren AA-.

Score hos kredittratingbyråer er utslagsgivende for markedets vurdering av sannsynligheten for at et land (eller et selskap) kan innfri de forpliktelser som er inngått overfor kreditorer og investorer. Land og store selskaper som utsteder f.eks obligasjoner, vil få redusert score dersom byrået anser det som sannsynlig at landet eller selskapet i framtiden vil være mindre i stand til å innfri forpliktelsene i form av renteutbetaling eller innfrielse av obligasjonene. Markedet vil reagere på en slik nedvurdering ved å sette opp rentene landet eller selskapet må betale for lån (eksempelvis obligasjonslån).

Også i kredittvurderingen av personer og mindre bedrifter, benytter kredittvurderingsbyråer som Experian, Dun & Bradstreet og Lindorff stadig mer såkalt kreditt-scoring, hvor man gir en poengsum basert på sannsynligheten for mislighold.

Det er verd å merke seg at en person kan bli vurdert som ikke-kredittverdig ved ikke å betale gjeld, og bli registrert som dårlig betaler i perioden mens gjelden blir tvangsinndrevet. Dette påvirker også mulighet for lån til bolig, samt til forbrukerformål. Man vil være registrert som ikke-kredittverdig inntil man har betalt ned utestående gjeld.

Se også