Kontrollansvar

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kontrollansvar (også kalt objektivt ansvar med fritaksmulighet) handler om ansvaret en selger har ved forsinket levering (jf. Kjøpsloven § 27) og mangelfull levering (jf. Kjøpsloven § 40).

Kontrollansvaret innebærer at selgeren blir erstatningsansvarlig uten at det er nødvendig å påvise skyld og på den måten blir det et objektivt ansvar. Selgeren fritas imidlertid for ansvar dersom misligholdet skyldes (1) en hindring (2) som ligger utenfor hans kontroll og (3) som han ikke kunne forutse på avtaletiden og (4) som han heller ikke kunne overvinne eller unngå følgene av.

Et typisk eksempel vil være at man har solgt en motorsykkel som skal leveres om en uke, men at motorsykkelen brenner opp før levering uten at selgeren kan lastes for det. Ansvaret omfatter noe færre tapsposter enn skyldansvaret, slik at selgeren ikke er ansvarlig for såkalt indirekte tap kjøperen måtte ha.

Historisk

Kontrollansvarsregelen erstattet det som tidligere ble kalt objektivt ansvar med force majeure-unntak (jf. Kjøpsloven av 1907 § 24), og lignende regler er etterhvert innført i en rekke andre kontraktsrettslige lover, blant annet Husleieloven og Avhendingsloven som gjelder salg av fast eiendom

Se også

Litteratur

Eksterne lenker