Konto

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En konto (flertall konti) i et regnskap er en oppstilling der virkninger av transaksjoner og økonomiske hendelser blir registrert, summert og akkumulert. Virkningene måles i pengebeløp[1]. Dette er hendelser som salg, kjøp, innbetaling, utbetaling osv. Konto er et hjelpemiddel for å registrere og analysere større mengder regnskapsdata. Samme type hendelser og samme type virkninger registreres på samme konto: Alle salgsbeløp registreres på salgskontoer og alle pengebevegelser inn og ut av en bankkonto registreres på kontoen for bank. Summen av alle registreringene på en konto kalles for saldo. Konto er en spesifikasjon over eller sammentrekning av en klart avgrenset type økonomiske hendelser.

Kontoer kan ha både navn og nummer. Hver konto må ha en unik tallkode. Disse er definert i kontoplanen.

Konto kan brukes i for eksempel regnskapet for en foreningskasse eller i et familiebudsjett, men er mer aktuell for selskapsregnskaper for næringsvirksomhet i næringslivet og i nasjonalregnskapet for hele landet. I større regnskaper opereres med kapitler og underkapitler som hver seg er en type konto eller kontoklasse, inntil en kommer ned til enkeltformål med eget kontonummer.

Annen bruk av begrepet konto

Firmaer oppretter ofte egne kundekonti, der der kan legges inn en kreditt.

Når en anvisning blir sendt a konto, betyr det at beløpet ikke dekker noen bestemt gjeldspost på en regning.

Se også

  1. Tellefsen, J.T. og Langli J.C. Årsregnskapet, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2005