Kontanter

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kontanter er penger i fysisk form og består av mynter og pengesedler.

Kontanter blir utstedt av et lands eller pengeunions sentralbank og satt i omløp gjennom bankene. Bankene har konto i sentralbanken på samme måte som publikum har konto i en bank og fra denne kontoen kan bankene omgjøre sin ansvarlig kapital fra konti til kontanter for å møte kontantetterspørselen fra kunder. Bankenes ansvarlige kapital er typisk rundt 8-15 prosent av forvaltningskapitalen og er, sammen med kontanter allerede i omløp, kalt basispengemengden. Basispengemengden er hva sentralbanken har lånt ut til banksystemet.

Kontanter oppbevart av sentralbanken er ikke penger, men "trykksaker". Sentralbankens seddeltrykking forårsaker derfor ikke inflasjon. Bankene tar ut kontanter avhengig av hvor mye kundene trekker fra sine konti, så vekst i pengemengden drives av samfunnets låneopptak (inklusive statens). Kontanter oppbevart av en bank er ikke en del av pengemengden men en del av bankens ansvarlige kapital og dermed del av basispengemengden.

Kontanter utgjorde 2,7 prosent av pengemengden i Norge ved utgangen av juli 2011.[1]

Se også

Betalingsmiddel

  1. http://www.ssb.no/m2/ Besøkt 1. september 2011.