Konsesjon, ved erverv

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

-- Aksjer --


-- Erverv av eiendom --


-- Forbehold --


-- Forkjøpsrett --


-- Frihet, eiendommens art --


-- Frihet, erververs status --


-- Fritidseiendom --


-- Nektelse --


-- Rettighetserverv --


-- Utlendinger --


-- Vannfall og bergverk --


-- Ilkår --