Konkurranseklagenemnda

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Konkurranseklagenemnda (KKN) er en uavhengig klagenemnd som kan overprøve vedtak gjort av Konkurransetilsynet.

Konkurranseklagenemnda ble opprettet ved lov om endringer i Konkurranseloven, som trådte i kraft 1. april 2017. Hensikten med opprettelsen av nemnda er å få på plass en mer politisk uavhengig håndhevelse av Konkurranseloven. Nemnden er administrativt underordnet Regjeringen og Nærings- og fiskeridepartementet, men ingen av dem har rett til å instruere eller overprøve nemndas behandling av enkeltsaker. På den måten er nemnden politisk uavhengig.

I utredningen til ny konkurranselov, ble det lagt vekt på at et eget klageorgan for konkurransesaker bl.a. vil gi styrket rettssikkerhet, effektivitet, legitimitet, og uavhengighet, samt at en Konkurranseklagenemnd vil gi tilgang på relevant fagkompetanse og sørge for rimeligere prosessøkonomi for partene.

Nemnda holder til i Bergen og har felles sekretariat med Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

Historisk

Tidligere hadde Kongen i statsråd (Regjeringen) adgang til å overprøve Konkurransetilsynets vedtak på politisk grunnlag, jf. Konkurranseloven §§ 13 og 21, men denne muligheten er fjernet ved lovendringen som opprettet Konkurranseklagenemnda.

Se også

Eksterne lenker