Kommuneplan

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommuneplan er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan. Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet i politikken. Økonomisk handlingsplan er rådmannens anbefalinger om hvilke områder i kommunen som må prioriteres i den kommende perioden. Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som anviser framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. Arealden i kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven 2008. Befolkningsprognosene for fremtiden blir lagt i grunn for anbefalingene.

Planlegging er et eget fagfelt. Det største norske fagmiljøet i planlegging er ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging (UMB).