Kommunalt foretak

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommunalt foretak (KF) er betegnelse for en selskapsform som brukes for virksomheter som er eid av norske kommuner. Fylkeskommunalt foretak (FKF) er tilsvarende betegnelse på selskaper eid av fylkeskommune . KF- og FKF-selskaper gir ikke eieren noe begrensning i økonomisk ansvar slik som et aksjeselskap gjør.

Selskapet har et normalt styre og en administrerende direktør. Hvis selskapet er eid av mer enn én kommune og/eller fylke brukes forkortelsen IKS (Interkommunalt selskap). Disse selskapsformene benyttes vanligvis for virksomheter som løser fellesskapsoppgaver med en viss forretningsmessig karakter.

Mens kommunelovens vanlige system er at den øverste myndighet ligger i kommunestyret, med mindre den blir eksplisitt delegert nedover i organisasjonen, gjelder det motsatte for kommunale foretak. Det vil si at myndigheten i utgangspunktet er delegert til foretakets styre, med mindre den er trukket tilbake av kommunestyret. Kommuner kan også eie vanlige aksjeselskaper.