Kognisjon

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kognisjon vil si forstandsaktivitet, det vil si tenkning og å tilegne seg kunnskap. Kognisjon er et viktig tema innen psykologi. Kognitiv psykologi omfatter slike prosesser som persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsning. Mange av de eksperimentene psykologer har foretatt, kommer innunder fagområdet kognisjon.

Mange, men ikke alle, av disse funksjonene finnes også hos dyr.

Kognitive skader og undersøkelser

Mange sykdommer og skader medfører reduserte kognitive funksjoner. Disse omfatter flere demenstilstander, løsemiddelskader, hjernerystelse, hjerneblødning, hjerneslag, stoffskiftesykdommer, delirium og så videre.

Kartlegging av slike tilstander hos mennesker omfatter blant annet nevropsykologisk undersøkelse som er en standardundersøkelse over flere timer av alle de kognitive prosessene nevnt ovenfor. Demensundersøkelser omfatter enklere funksjonstester som MMS (Mini Mental Status), klokketest, OBS-demens og andre tester. Andre undersøkelser av hjernen er standard nevrologisk undersøkelse (praktisk legeundersøkelse av nervesystemet), diverse analyser av blodprøver, cerebral CT (databasert snittbilde av hjernen dannet av en røntgenstrålescanning), cerebral MR (databasert snittbilde dannet av magnetisk resonansregistrering) og SPECT (Single photon emission computed tomography).

Hjelpemidler

Det finnes et stort utvalg hjelpemidler i forhold til kognisjon. For tidsbegreper finnes det spesielle kalendere, klokker og påminnere. For styring av datamaskiner og apparater kan man i enkelte tilfeller ha behov for bryterstyring eller alternative styringsenheter. Til påminnelse og for å huske enkle beskjeder, benyttes det noen ganger kommunikatorer (også kjent som samtalebokser/snakkeapparater). Det er også vanlig å benytte symbol kommunikasjon for de som mister forståelsen av språk.

Eksempler på kognisjon

  • Alle tankene (også ubevisste) som skapes i hodet ditt når du ser en film er kognisjon. Du tilegner deg informasjon om farger og bevegelser. Tenker frem og tilbake i tid, trekker slutninger, lærer deg nye ord, og så videre. Gjennom denne forstands- og læreaktiviteten får filmen kognitiv verdi for deg.

Se også