Knockoutloven (Opphevet)

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om forbud mot profesjonell boksing var en norsk lov som regulerte profesjonell boksing.

Loven bestemte at den som forsettlig deltar i konkurranse, oppvisning eller treningskamp i profesjonell boksing i Norge, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf § 1 Den fastsatte også straff for å arrangere, gi økonomisk støtte til eller stille lokale til rådighet for boksekamper.

Erna Solbergs regjering foreslo i 2014 å oppheve loven, ref. Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og ved første behandling av saken fra regjeringen vedtok Stortinget å oppheve loven 16. desember 2014. Venstre sikret sammen med Høyre og Fremskrittspartiet flertall for saken fra regjeringen. Vedtaket om å oppheve loven ble sanksjonert 23. januar 2015.

Se også

Eksterne lenker