Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom (kortnavn Håndverkerklagenemnda) er en klagenemnd som behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg.

Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid mellom Huseiernes Landsforbund og en rekke håndverkerforbund (se liste nedenfor).

Nemnden behandler alle former for tvist mellom forbrukere og håndverkere, herunder dårlig utført håndverksarbeid, fortolkning av avtaler og uenighet om pris og tidsbruk. Klagen skal behandles innen tre måneder etter at den er mottatt av nemnden. Behandling i nemnden er gratis for forbrukeren.

Håndverkeren må være medlem av en av de følgende foreningene for å få tvisten behandlet, og tvisten må gå om verdier over kr 7.500 inkl. mva.:

  • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
  • Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
  • Norske Anleggsgartnere (NAML)
  • NELFO
  • Rørentreprenørene Norge
  • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Se også

Eksterne lenker