Klagenemnd

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En klagenemnd er en uavhengig klageinstans med spesiell kompetanse på sitt fagområde og som gjennom megling eller avgjørelse skal finne en utenomrettslig løsning i klagesaker.

Det store flertall av klagenemnder er opprettet for å løse tvister mellom forbruker og næringsdrivende som har levert en vare eller tjeneste. I tillegg er det en del nemnder for saker der forbruker klager over forvaltningsvedtak som er bestemmende for dennes rettigheter og plikter, samt klagenemnder som er spesielt opprettet for næringsdrivende som vil klage på forvaltningsvedtak.

Klagenemnder kan være opprettet i medhold av lov eller forskrift, slik som kommunale klagenemnder og klagenemnder for universiteter og høyskoler, eller de kan være opprettet av en bransjeorganisasjon, som f.eks. Finansklagenemnda.

Fordelen med å kunne klage til en klagenemnd, er at saken behandles av personer med konkret kompetanse innen nemndens virkeområde, samt at saksbehandlingen er effektiv og langt rimeligere enn å ta saken til domstolene.

En avgjørelse fra en klagenemnd kan overprøves ved søksmål for tingretten.


Klagesaker i forbrukertilfeller[rediger | rediger kilde]

Ethvert klageorgan må tilfredsstille reglene i Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker. Loven stiller bl.a. krav til hvordan klagenemndene er organisert og hvordan saksbehandlingen skal foregå.

Har du en klagesak kan du sende saken til Forbrukerrådet, som vil videresende den til riktig klagenemnd, men det beste er om du sender saken direkte til nemnden selv.

Dersom det ikke finnes en klagenemnd for ditt tilfelle kan saken sendes til Forbrukerklageutvalget, som kan behandle et bredt spekter av saker og saker som ikke hører inn under et annet klageorgan. Før en sak kan avgjøres av Forbrukerklageutvalget, må den først ha vært forsøkt meklet i Forbrukerrådet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås, kan hver av partene bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget. Forbrukerrådet oversender klagen sammen med saksdokumentene til Forbrukerklageutvalgets sekretariat.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]