Kjøpekontrakt

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En kjøpekontrakt er en skriftlig avtale som inngås mellom to parter om å overføre en gjenstand, eiendom, eller rettighet, før selve overdragelsen finner sted. Kjøpekontrakten undertegnes av både kjøper og selger.

Det er også en kjøpekontrakt når partene bare avtaler muntlig et kjøp, og rettsreglene er stort sett de samme for skriftlig og muntlig avtalte kjøp.

Kjøpekontrakten kan beskrive overdragelsessum, overdragelse- og betalingstidspunkt, eventuelle vilkår som må være oppfylt, hvem som skal bære eventuelle omkostninger med overdragelsen (for eksempel offentlige avgifter), transportkostnader, forsikringer m.m. Når en kjøpekontrakt ikke inneholder bestemmelser om slike forhold, kan det bli spørsmål om kjøpekontrakten er å anse som inngått (særlig hvis prisen ikke er avtalt), og om å tolke og utfylle kontrakten med de vanlige rettsregler for slike kjøp.

For forbrukerkjøp gjelder «forbrukerkjøpsloven». For kjøp av fast eiendom gjelder Avhendingsloven. Forøvrig gjelder Kjøpsloven.

En kjøpekontrakt vedrørende fast eiendom kan kreves tinglyst.

Kjøpekontrakter for ytelser og leveranser i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider, kalles gjerne byggekontrakter, entrepriseavtaler o.l.

Kjøpekontrakter for tjenester fra tjenesteleverandører som advokater, arkitekter, rådgivende ingeniører og andre konsulenter, kalles ofte oppdragsavtaler.

Se også

Eksterne lenker