Kjæremål

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjæremål var tidligere betegnelsen på et krav om overprøving av en rettslig avgjørelse som ikke kunne ankes.

I dag brukes bare betegnelsen anke og de aller fleste lover er oppdatert og bruker nå anke i stedet for kjæremål.

I Tvisteloven er reglene om anke fra Tingrett til Lagmannsrett samlet i kapittel 29, mens reglene om anke til Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg finnes i kapittel 30. I straffeprosessloven finner vi ankereglene i kapittel 23 (anke over dommer) og i kapittel 25 (anke over kjennelser og beslutninger).

Historisk

Både den gamle Tvistemålsloven av 1915 og Straffeprosessloven skilte mellom anke som var krav om overprøving av realitetsavgjørelse (dom) i saken og kjæremål, som var krav om overprøving av andre avgjørelser (kjennelser og beslutninger). Da den nye Tvisteloven trådte i kraft 1. januar 2008 forsvant dette skillet i sivilprosessen og samtidig ble også Straffeprosessloven endret slik at terminologien ble den samme. Alle krav om overprøving i en høyere rettsinstans kalles nå anke, og det har også fått den konsekvens at Høyesteretts kjæremålsutvalg nå heter Høyesteretts ankeutvalg.

Se også

Eksterne lenker