Jurist

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vitnemål om bestått juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo

Jurist (av latin: jus, «rett, rettsvitenskap») er synonymt med en person som har fullført et juridisk profesjonsstudium ved et universitet. I Norge er det juridiske profesjonsstudiet normert til fem år og leder til den akademiske graden master i rettsvitenskap, før 2004 betegnet cand.jur., og også omtalt som juridisk embetseksamen.

Tittelen jurist er i Norge lovbeskyttet gjennom advokatloven og kan bare brukes av den som har norsk juridisk embetseksamen (master i rettsvitenskap, før 2004 cand.jur.), eller har fått godkjenning fra Advokattilsynet på grunnlag av yrkeskvalifikasjon som «jurist» fra en annen EØS-stat. Den som uriktig utgir seg for å være jurist kan videre straffes etter straffeloven § 165.

Jurister utgjør en regulert profesjon og har monopol på en rekke stillinger knyttet til rettspleien, slik som advokat, dommer eller stillinger i den offentlige påtalemyndighet, som eksempelvis statsadvokat eller politiadvokat. Jurister utgjør tradisjonelt også ledersjiktet i statsadministrasjonen og diplomatiet, og kan jobbe i mange andre stillinger innenfor offentlig forvaltning, næringsliv og organisasjoner. På grunn av det brede anvendelsesområdet for juridisk kompetanse blir jurister ofte omtalt spøkefullt som «poteter», dvs. noen som passer overalt.

Utdanning i rettsvitenskap

Det er bare det integrerte femårige juridiske profesjonsstudiet (tradisjonelt kalt embetsstudiet) som kvalifiserer for den regulerte juristprofesjonen i Norge, og dermed gir rett til å bruke tittelen jurist og bli f.eks. advokat, dommer eller arbeide i andre stillinger jurister har monopol på. Det er bare universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som tilbyr det juridiske profesjonsstudiet. Det juridiske profesjonsstudiet er blant studiene med høyest opptakskrav.

Noen universiteter og høgskoler tilbyr også enkeltkurs, årsstudium eller bachelorgrad i jussfaglige emner, men disse gir ikke adgang til den regulerte juristprofesjonen.

For mer informasjon om hvordan du kan blir jurist, kan du se vår artikkel Utdanning i rettsvitenskap.

Se også

Eksterne lenker