Jamfør

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Jf)
Hopp til navigering Hopp til søk

Jamfør (forkortet jf. eller jfr.) betyr i henhold til og brukes vanligvis når det henvises til rettskilder, f.eks. rettsavgjørelser, lover eller juridisk teori.

Eksempel:
1. Høyesterett kom til at lovens del V andre ledd hadde tilbakevirkende kraft, jf. Grunnloven § 97.
2. Dette synspunktet har solid støtte i rettspraksis og juridisk teori, jf. blant annet Rt-1910-174 og Rt-2005-855.