Insolvens

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Insolvens betyr at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Insolvens består av to faktorer, insuffisiens og illikviditet, som begge må være oppfylt. Insuffisiens inntreffer når skylderens eiendeler ikke er tilstrekkelig til å dekke pådratt gjeld og illikviditet inntreffer når skylderen ikke er i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall. Det forutsettes videre at betalingsvanskelighetene ikke er av forbigående karakter.

Insolvens foreligger ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter tilsammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.

Insolvens er ikke et synonym for konkurs, men en forutsetning for å få åpnet en konkurs.

Det motsatte av å være insolvent er å være solvent.

Se også

Eksterne lenker