Inntekt

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Inntekter er enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet (samt pensjon, føderåd og livrente) i følge Skatteloven[1].

Arbeidsinntekt er godgjørelsen en arbeidstaker får for utført arbeid, også kalt lønn.

Kapitalinntekt er avkastning i form av renter og utbytte som investorer tjener på kapitalplasseringene sine.

Næringsinntekt, virksomhetsinntekt eller omsetning er det et foretak tjener ved å selge produkter eller tjenester. Begrepet salg blir ofte brukt istedenfor omsetning. Det engelske begrepet er «revenues».

Se også

  1. http://www.lovdata.no/all/hl-19990326-014.html#map017 Skatteloven § 5-1 Hovedregel om inntekt.